Morani Masai
Artist: Dullah Wise
Info: Acrylic on canvas, Size: 21x30 cm
Lady Masai
Artist: Dullah Wise
Info: Acrylic on canvas
Size: 21x30 cm
Morani Masai
Artist: Dullah Wise
Info: Acrylic on canvas, Size: 80x60m
Beauty Masai
Artist; Dullah Wise
Info: Acrylic on canvas Size: 80x60m
Old woman masai
Artist: Dullah Wise
Info: Acrylic on canvas
Size: 80x60m
Show More

© DULLAH WISE 2020 | PLEIN AIR ART

  • White Facebook Icon
  • White Instagram Icon
  • White YouTube Icon
  • White Twitter Icon